-För läsa mer om varje hund, klicka på namnet
Namn HD AD MH Korning Bruks/IPO Lydnad Rally TJH Utställning Övrigt
Zenta
B/A
0/0
KMS
KORAD
417p
Gdk Elit spår
SPH3
Gdk BH-prov
LPI.  LP2.
Lyd3 243p
Brevet Excellent, 3a NE
RLD N 100/100
RLD F 98/100
RLD A 98/100
RLD M 98/100
SE Champion
Recommande
Cot.4 Fr
CSAU Exc
TAN 9.9.9
Rally Mästare
Avled 2017  juvertumör
Zniffa
A/A
0/0
KMS
Gk exteriör
Gdk lägre spår
SPH1
LPI.
Tävlar kl 2
NBKL 100/100
RLD F 92/100
AVK 95/100
TJH(HV)
CK CERT BIM
Grundutbildning
Am.sök gdk.
Avled 2017 tumör mjälten
Zpencer B/A 0/0
KMS
KORAD
534p
IPO/BHP1 IPO1
IPO2
IPO3

Uppfl högre skydd
SKH1
Gdk högre spår
SPH2
Ej gdk Högre skydd
Gdk BH-prov
LP1.
LP 2.

Brevet Excellent NE
RLD N 98/100
RLD F
94/100
RLD A 99/100
RLD M 93/100
Gdk L-test
Polis/väktare
Excellent bhkl
Tres Bon Cot.2 Fr

CSAU Excellent
TAN 9.9.9
Rally Mästare
HTM1 gdk
Fick somna in pga infektion i tassen 2019

Zamson A/B 0/0 KMS
KORAD
432p
IPO/BHP1 IPO1
IPO2
IPO3

Gdk Elit sök
SÖKH3
Gdk högre spår
SPH2
Uppfl högre Patrull Hund
PTrH1
FH1
Gdk BH-prov
1a pris kl.1
LP2.
Brevet Excellent  1a NE 2008
1a pris Kl.1 i Danmark
 
RLD N 100/100
FKL 100/100
RLD A 83/100
RLD M  97/100
Certpoäng 11.5 år gammal
Gdk Intr.prov
Räddningshund

Tävlat IPO-R (A)
med 198p
SE Champion
DK Champion
NO Champion
Nordisk Champion

Tres Bon Cot.2 Fr
CSAU Excellent
TAN 9.9.9
SM GULD Cani Cross 2013, CWVB
och SM Silver CWVB i
barmarksdrag
2011+2012
Rally Mästare
HTM1 Uppfl

Kastrerad
0 pris utställning pga av storlek
Avliden 2019
Zäpo B/B 0/0 KMS
KORAD
496p
IPO/BHP1 IPO1
IPO2
Tävlat IPO3 (avd C 86)
BSL1
SPH2
Uppfl till Elit spår
Gdk Bh-prov
LPI.  LP2.
2:a pris Elit
RLD N 100/100
RLD F
93/100
RLD A 84/100
RLD M 80/100
TJH Väktare
Gk L-test väktare

SE Champion
Excellent CK
3*CERT BIR
Kastrerad
Rapporteringskod A
2a bästa hane med Cert, Rasspecialen 2010
Klarat samtliga uppkörningar som Väktarhund under 8 år
Rally Mästare
Avliden 2019
Zero A/A 0/0 KMS
KORAD
467p
SPH1
Godkänd
lägre spår
FH1
Gdk BH-prov
Tävlat IPO1 (196p)
1a pris kl 1
RLD N 99/100
RLD F 98/100
RLD A 98/100
RLD M
97/100
Excellent
CK BIR
Rally Mästare
Avlivad 2016 pga av smärta (förslitning i bogled)
Zink A/A 0/0
KMS
KORAD
522p
IPO/BHP1 IPO1
IPO2
Tävlat IPO3 (avd C 88)
SPH1
Gdk lägre spår
Gdk BH-prov
LP1.
1a
pris klass 2
Brevet Excellent NE
RLD N 95/100
Gdk L-test
väktare
1a HP BIR-valp
Tres Bon Cot.2 Fr
CSAU Exc
TAN 8.8.8
Avlivad 2014 följdsjukdom babesios (fästingburen sjukdom)
Zuper A/A 0/0
KMS
KORAD
484p
Uppfl lägre sök
2a pris kl 1
Brevet Excellent NE
RLD N 95/100
RLD F 89/100
Excellent
CK CACIB
Excellent Cot.3 Fr
CSAU Exc
TAN 9.9.8
1a ÖKL hanar + 2a bästa hane, Rasspecialen 2012
Far till vår K-kull född 131021
Avled juli 2014 pga förgiftning

Filmer: 5 ur Z - kullen på Skyddsläger i Gbg 080413, 5 av 8 Z -valpar i bitarbete 17 mån gamla

.........................................................................................

SE-UCH KORAD LPI LPII RLD N RLD F RLD A RLD M  SPH3

HD B/A AD 0/0 SPH3 BH CSAU Recommande

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. P2 skada, intyg finns. Avled 170622
Storlek: Manke 63 cm 34 kg
Övriga utmärkelser: Res-Cert rasspecialen 08
1a Allroundtoppen + lydnadstoppen 2008 Sv Beauceronklubben
Avel: Mor till Grand Lutin G-kull
Filmer:

Foton:
Skyddsläger 17 månader
Skyddsläger med Glenn 110306
Blandade bilder

 

.........................................................................................

TJH(HV ) LPI RLD F  SPH1

HD A/A AD 0/0 Rygg UA CERT

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Rygg & kors röntgad ua 2010. Drabbats av fästingbett, Ehrlichios.
Storlek: Manke 63 cm 35 kg
Övriga utmärkelser: Tjänstehund endast 20 mån gammal
Avel: Mor till Grand Lutin R-kull
Filmer:
 
Foton:
Blandade bilder

.........................................................................................

KORAD IPO/BHP1 IPO1 IPO2 IPO3 SPH2  SKH1  LPI LP2 RLD N RLD F RLD A RLD M

HD B/A AD 0/0 Rygg UA BH CSAU COT.2 Excellent HTM1

Hälsa: Öra skadat vid förlossningen. Korrekt bett fulltandad. Svalt sten som 5 mån valp, opererad.
Nacke, rygg & kors röntgad ua -09 Hjärta, sköldkörtel ua -11.
Testikelstatus UA
Storlek: Manke 68,5 cm 42 kg
Övriga utmärkelser:
2a Allroundtoppen 2010, 2a IPO Toppen 2012, Sv Beauceronklubben
Årets IPO hund 2012, SÖSK BK
Godkänt anlagsprov vallning (inoff)
Filmer:
L-test 2008
MT Korning 2009
Skyddsträning blandat
Foton:
Skyddsläger 17 månader
Blandade bilder
Skyddsläger 2009
IPO läger 110417

Lär mer om Zpencer under Våra hundar

.........................................................................................

SE-UCH DK-UCH NO-UCH NORD-UCH KORAD FH1 IPOI IPO2 IPO3 SÖKH3  SPH2 LP2 RLD N RLD A RLD M

HD A/B AD 0/0 PTRH1 CSAU COT.2 SM GULD Barmarksdrag CWVB HTM1

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Mag-tarm besvär, pancreas. Kastrerad. Utopererad tand pga av bitskada i sten -12.
Storlek: Manke 70 cm 42 kg.
Testikelstatus UA
Övriga utmärkelser:
Grenmästare i IPO UBK 2010+2011
1a IPO Toppen & Allroundtoppen 2012, Sv. Beauceronklubben
Filmer:
IPO träning 2009
IPO3 2013
Foton:
Blandade bilder

.........................................................................................

SE-UCH KORAD IPO/BHPI IPOI IPOII SPH2  LPI LPII BSL 1 RLD N RLD F RLD A RLD M

HD B/B AD 0/0 Rygg UA Tjh-väktare tävlar Elit Lydnad & Elit Spår

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Testikelstatus UA. Rygg UA.
Hjärta, sköldkörtel, fullständig hälsokontroll Ua 2011. Kastrerad pga arbete.
Storlek: Manke 65 cm 36kg
Övriga utmärkelser: Går i tjänst som väktarhund på Securitas sedan -08.
1:a Allroundtoppen 2011 Sv. Beauceronklubben.
Filmer:
Bitarbete Gbg 2008
Skyddsträning 2010
IPO träning 2010
Rallytävling 2011
Foton:
Blandade bilder

Hemsida

.........................................................................................

KORAD FH1 SPH1  RLD N RLD F RLD A RLD M

HD: A/A  AD: 0/0 CK BIR Rally Mästare

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Testikelstatus UA. Drabbats av fästingbett, Ehrlichios, flertalet gånger.
Storlek: Manke 68 cm 44 kg
Övriga utmärkelser:
3a Rally Toppen 2012, Sv. Beauceronklubben
Filmer:
Svenskskydd 2010
IPO1 prov 2012
Foton:
Blandade bilder

.........................................................................................

KORAD IPO/BPH 1 IPO1 IPO2 SPH1  RLD N LP1

HD A/A AD 0/0 CSAU COT.2 BH

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Smittad av fästingbett i Frankrike, Bebesios -08. Avled 25/3-14 pga av följdsjukdomar från fästingburen sjukdom.
Storlek: Manke 69 cm 42 kg.
Testikelstatus UA
Övriga utmärkelser:
2a BruksToppen 2010, 2a IPO Toppen 2014, Sv Beauceronklubben
Filmer:
IPO träning 2012
IPO1 Prov 2012
IPO3 C 130601
Foton:
Skyddsläger 17 månader
Blandade bilder
Skyddsläger med Glenn 110306

.........................................................................................

KORAD  RLD N  RLD F

HD: A/A AD: 0/0 CSAU COT.3 CK & CACIB Appell

Hälsa: Korrekt bett fulltandad. Testikelstatus UA. Hjärta & hälsokontroll UA -13. Nacke, rygg & korsrygg röntgad UA -13. Utopererad tand pga av krockskada.
Avled 2014 pga Algförgiftning. Använd i avel.
Storlek:
Manke 65,5 cm 42 kg
Övriga utmärkelser:
1a ÖKL & 2a bästa hane totalt, rasspecialen 2012
Filmer:
Skyddsträning 2007
Skyddsträning 2010
Rally Tävling 2012
Foton:
Skyddsläger 2009
Blandade bilder
Skyddsläger med Glenn 110306

.........................................................................................