-För läsa mer om varje hund, klicka på namnet
Namn HD AD MH Korning/Mental Bruks Lydnad/Rally TJH Utställning Övrigt
Yeff
A/A Finland 
0/0
KMS
KORAD
386p
LT Fin
210p
Finsk Bruks Champion
Elit sök, HK3
Elit spår, JK3
IPO1
IPO2
IPO3
2a IPO VM
CMBF (95-83-85) 2016
FH1 (95/100) 1a SM Beauceron
Gdk. Spår & Sökprov för Räddningshundar
Kvalat till Bruks SM i sök 2014
Gdk BH-prov
1a pris klass 2,
3e pris i 3an
TJH-Räddningshund
4a på lag SM 2013
Finska mästerskapen
för räddningshundar
Excellent Res-Cert
Bon, finska NE
(högt buren svans) 

Export Finland
TAN 8.9.9 Morp:Tres Bon
Finska LT 210p
Årets Brukshund 2011 TPH
Årets Spårhund 2011 TPH
Årets Brukshund
2012 FBK
Årets Brukshund 2013 TPH
2 kullar i Finland
Avliden 2019

Yapp
A/A Finland
0/0
KMS
KORAD
546p
TAN Fr.

(9-9-9)
LT Fin.
153p
Gk BH-prov
IPO 1
IPO2
IPO3
IPO3, VM CMBF (67-40-82)
Skijoring
SM Kicksled
SM Canicross
TK1 (LP1)
RTK1 (RLD N)
 
Finsk Champion
Estnisk Champion
Int. Champion, CIB

Excellen+ Finska NE
Excellent Franska NE
Export Finland
Gdk anlagstest vallning
TAN: 9.9.10 Morp:Excellent+
(Finland)
COT.3 Frankrike
Finska LT 153p
2 kullar i Finland
Avliden 2019
Ykai
C/C Sverige
A/A Frankrike

Penn-hip rtg USA
0,37/0,38
(Normala höfter)
1/1
KMS
KORAD
442p
Gdk appell spår
1a pris klass 1
R
LD N 97/100
1a HP Junkkl
2a ÖKL
Gdk anlagstest vallning
Orm biten
augusti -14
Avliden 2019
Yaxo
HD C/C Sverige
Dys. B/D
Frankrike
0/0
KMS
KORAD
354p
Gdk BH-prov
Rally N 99/100
KM 3:a Rally Nbk
1a ÖKL
Avliden -13
Trolig svår akut lunginflammation
Yacki
 
 
 

 
 

1a HP Junkkl

Avliden -09
Obducerad,
orsak ej funnen

.........................................................................................

FI-BCH KORAD TJH-R HK3 JK3 IPO1 IPO2 IPO3 FH1

HD A/A AD 0/0 Rygg UA  Finsk Bruks Champion Tjänstehund-Räddning 

Hälsa: Korrekt bett, fulltandad. Rygg röntgad ua Ögonlyst ua Hjärta ua
Testikelstatus UA. Far till 2 kullar i Finland. DLA-Test (heterosygot). LTV0. SP0 -2014 (ryggen kollad igen -fri från spondylos och lumbosakralövergångskota UA)
Storlek: Manke 66 cm.

Övriga utmärkelser:
Bruksprovs Champion 2014. Tjänstehund Räddning 2012. 2a på IPO VM CMBF 2016.
Årets Spårhund 2011. Årets Brukshund 2012.
Årets Brukshund 2011

Filmer:
IPO träning 100829
Foton:
Blandade bilder
Bilder från MH
IPO läger 100829
IPO läger 111031

Hemsida (Finska)

.........................................................................................

INT-UCH FIN-UCH EST-UCH KORAD IPOI IPO2 IPO3 TK1 RTK1 COT.3

HD A/A AD 0/0 Rygg UA BH CERT CANT 

Hälsa: Korrekt bett, fulltandad. Rygg röntgad ua. Magomvridning -11. Ögonlyst UA 2014 Juvertumör 2016
Övriga utmärkelser: Godkänt anlagstest vallning
1a Finska Mästerskapet i drag, juniorklass. inoff
Deltagit i Finska Mästerskapen i Canicross off.
Storlek: Manke 64 cm.
Filmer:
Yapp 12 veckor
Kamplek 9 månader gammal
IPO träning 2010
Franska Karaktärsprovet

Mentaltest Sverige
IPO1 Tävling Finland
Karaktärsprov NE 2014
IPO3 VM Franska Herdehundar
Foton:
Blandade bilder
Bilder från MH
IPO träning Finland

Hemsida (Finska) Haft en kull hos kennel Tomeran

.........................................................................................

RLD N

HD C/C (SE) DYS A/A (Fr) Penn-Hip rtg normal AD 1/1 Rygg UA 

Hälsa: Korrekt bett, fulltandad. Rygg röntgad ua Knä röntgad ua
Öronlapp & mastceller bortopererad. Testikelstatus UA. Avläst HD A/A i Frankrike 2012. Magomvridning -16
Avelsspärrad av SKK pga av försäkringsutbetalning för HD fel. Ormbiten 2014.
Övriga utmärkelser: Blodgivare ett par år.
Filmer:
IPO träning 100829
Foton:
Blandade bilder
Bilder från MH

.........................................................................................


HD C/C (SE) DYS B/D (Fr) AD 0/0  Rygg UA BH

Hälsa:Korrekt bett, fulltandad. Testikelstatus UA. Rygg röntgad ua, Knä röntgad ua Hjärta ua. HD avläst B/D Frankrike 2012.
Avliden pga trolig svår akut lunginflammation.
Storlek: Manke 70,5 cm.
Testikelstatus UA
Filmer:
IPO träning 2010
Foton:
Blandade bilder
Bilder från MH
Skyddsläger med Glenn 110306

.........................................................................................Hälsa: Korrekt bett, fulltandad. Korrekta sporrar.
Avliden -09 Obducerad, orsak ej funnen.
Filmer:
Bitarbete med Roland, 9 mån
Foton:
Blandade bilder

Läs mer om Yacki under Våra hundar

.........................................................................................

.........................................................................................