Kelli du Fond des Camps, MT 41012 Sjöbo BK. Godkänd med 517 poäng. Kellis kommentarer är markerat i gult.

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer inte tillbaka Leker själv - men kommer efter upprepade uppmaningar fr föraren. Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka för fortsatt lek/kamp utan uppmaning
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer inte tillbaka Leker själv - men kommer efter upprepade uppmaningar fr TL Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka för fortsatt lek/kamp utan uppmaning
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen
Ta tag 40 m
3
        Griper direkt med hela munnen
GripaHålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Byter tag upprepade gånger Byter tag vid något tillfälle. Fast bett. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Hålla i 40 m
4
    Byter tag upprepade gånger    
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Slita/dra 40m
2
    Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper  
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i flera situationer Social osäkerhet i enstaka situationer Viss otrivsel/något undvikande i någon situation Socialt säker i alla situationer
Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt Svarar på lek & lekinviter Spelar med är aktiv Inbjuder passiv figurant
Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt lösa problemen Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassningsförmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Låg intensitet i några testsituationer Hög intensitet i några testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer Koncentrerad men med något kort avbrott Obruten koncentration
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
Rädsla
4
Mkt rädd. Flykt eller passitivitet Rädd. Enstaka flykter/flyktstarter Viss rädsla,  undanmanöver - avståndsreglerar I stort orädd. Enstaka avståndsreglering. Helt orädd
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen eller kortvariga aggression Visar liten aggresion Visar måttlig aggression
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
Imponer / hotbeteenden         Inga imponerbeteenden