MH beskrivning för vår R kull. Hundarnas kommentarer är färgat i rött.

1.a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

 Ramzes, Rakelz, Razka, Razzia            

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Balanserad.

  Ruza, Räzor      

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Neutral.  

   Ruza, Ramzes, Razka, Razzia  

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

    Räzor, Rakelz 

Följer med villigt., är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

Accepterar hantering.

  Räzor, Ramzes, Rakelz

   Razka, Razzia

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

   Ruza      

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2.a

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

Rakelz, Razzia

Startar snabbt, leker aktivt.

 Ruza, Räzor, Ramzes

  Razka

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2.b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

 Ramzes, Rakelz,   Razzia

Griper direkt med hela munnen

   Ruza, Räzor, Razka

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2.c

LEK 1
Gripande & Dragkamp

Griper inte.

Razzia

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

   Ramzes

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

  Ruza, Räzor,  Razka

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Rakelz 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

 

3.a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

 

  Ramzes, Razzia

Startar men avbryter.

 Ruza

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Räzor,  Rakelz 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

  Razka         

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte.

  Ruza,Ramzes

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Räzor, Rakelz,  Razzia

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

   Razka            

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3.b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

  Ruza, Ramzes, Razzia

Griper inte, nosar på föremålet.

 Rakelz,  Razka

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Räzor

Griper direkt, släpper.

 

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.

   Ruza, Ramzes, Rakelz 

Griper inte, nosar på föremålet.

 

Razka, Razzia

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

 Räzor          

Griper direkt, släpper.

 

 

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Ruza, Ramzes  Razka,Razzia             

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 

  Räzor, Rakelz 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a

AVST. LEK
Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

 

  Razzia

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

 Ruza, Räzor, Ramzes,  Rakelz, Razka               

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

   

 

5.b

AVST. LEK
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

Ruza, Räzor, Ramzes,

Rakelz, Razka, Razzia

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5.c

AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

  

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

 

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Rakelz   Razzia

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

Ruza, Räzor, Ramzes

  Razka        

5.d

AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse

 
Razka

Leker inte men visar intresse.

Razzia

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

Rakelz 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

 Räzor, Ramzes

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

   Ruza         

5.e

AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

  Razka

Blir aktiv men avbryter

 

  Ramzes,  Rakelz   Razzia   

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

  Ruza

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

 Räzor  

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6.a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

            

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

  Ruza, Räzor,  Rakelz Razzia

Flyr högst 5 meter.

 Ramzes

Flyr mer än 5 meter.

 

Razka

6.b

ÖVERRASKNING
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

   Ruza, Räzor, Razka   Razzia

Visar enstaka hotbeteenden

 Rakelz 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 Ramzes

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram
.

Razka

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

  Ramzes, Rakelz 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

  Ruza  Razzia

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp

  Räzor          

6.d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ruza, Räzor,Ramzes       

Rakelz, Razka

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Razzia

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

 Ruza, Ramzes          

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

Räzor,    Rakelz  Razzia

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Razka

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid  2 eller fler passager.

7.a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stop.

  

 

Hukar sig och stannar.

 

   Räzor, Rakelz  Razzia         

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Ruza, Razka

 

Flyr högst 5 meter.

 Ramzes

Flyr mer än 5 meter.

7.b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

 Ramzes

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 Ruza

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Razzia

Går fram till skramlet utan hjälp.

Räzor,Rakelz,Razka      

7.c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ruza, Räzor, Ramzes         Rakelz,  Razka

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

    Razzia

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Ruza, Räzor, Ramzes

Rakelz Razzia

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

      Razka  

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8.a

SPÖKEN
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

 Ramzes, Razka  Razzia

Visar enstaka hotbeteenden.

   Räzor,  Rakelz   

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

   Ruza

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

 

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Razka   Razzia

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda alt. ett spöke hela sträckan.

Ramzes

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

   Ruza, Räzor,  Rakelz        

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

 

8.c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

     

 Ramzes

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 

  Ruza, Razka  Razzia

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

  

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Rakelz 

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

  Räzor         

8.d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
 

   Razka          

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

 Räzor  

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Razzia

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

Rakelz 

Går fram till fig. utan hjälp.

  Ruza, Ramzes

8.e

SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Räzor , Razka  Razzia

Besvarar kontakt från figuranten

 

Tar själv kontakt med figuranten. Balanserad.

  Ruza, Ramzes, Rakelz    

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9.a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

 

  Razka

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

Rakelz   Razzia

Startar snabbt, leker aktivt.

Ruza, Räzor,Ramzes   

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9.b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

  Razka  Razzia

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

 Ramzes,    Rakelz       

Griper direkt med hela munnen.

  Ruza, Räzor

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

 

 

10.

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

  Räzor, Ramzes, Rakelz    

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter helt oberörd.

 

Ruza, Razka

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Föraren avstår skott på Razzia