Skott 6 månader gammal

Bitarbete 6 månader gammal

Skott 9 månader gammal

Lydnadsträning och transporter 10 månader gammal

Lydnadsträning 12 månader gammal

Skyddsarbete 16 månader gammal

Skott 19 månader gammal

Kroppskontroll

Rallylydnad F tävling

Munkorgs och bitarbete 4 år