Vår flock består i dagsläget (2023) totalt av 2 individer, 2 människor och 2 hundar. Våra hundar lever med oss som fullvärdiga familjemedlemmar. Samtliga, både tvåbenta och fyrbenta, är aktiva inom diverse olika typer av hundsporter, tävling likväl som tjänstgöring. Lee Loo - en tik på tävlingsbanan och Doc - i Tjänst  som Polishund. Vi har också tik på foder. Båda två arbetar vi med hund på heltid, Jocke som polishundförare tillika instruktör, och jag äger Sannas HundLiv en privat hundägarskola. Vi brinner båda två för arbetande hundar, deras mentalitet och arbetsduglighet, och vilken samverkan dessa har. En bra hund, för oss, älskar att arbeta koncentrerat och motiverat i alla lägen och i alla typer av sporter/tjänst, men också kunna vara en trivsam familjemedlem. Vi var de första i Sverige att tävla med Beauceron inom skyddet och att använda i aktiv tjänst som Väktarhund.


Det här med avelsmål är en ständigt växande process då erfarenheten växer och nya mål kommer i sikte. Ett avelsmål ska vara rimligt och nära förestående eftersom det är vad man som valpköpare förväntar sig av sin valp när man köper den, just då. Alltså kan man ha lite olika avelsmål för olika kullar, beroende på vad man vill få fram med just en specifik kombination av föräldradjur. Det slutgiltiga målet för alla uppfödare är nog "den perfekta kullen" eller "den perfekta hunden".....men finns det? Smak och tycke är ju som alla vet, olika från individ till individ, alltså är det endast i betraktarens ögon "den perfekta hunden" finns. Men vi tror nog att alla är rörande överrens om att vi alla vill ha friska och mentalt sunda hundar, vilket i sig självt är en självklar grund för all avel. Vad som inte får glömmas bort, är att ägaren själv, samt miljön runt valpen, formar denna ständigt under hundens hela liv. Vissa egenskaper som är medfödda sållas bort som icke önskvärda av t.ex. ägaren, och andra icke medfödda egenskaper lärs in och kopieras från t.ex. miljön den lever i. Detta bör man ha i åtanke då man studerar föräldrarna till en eventuellt blivande valp....man får inte en ny "Fido" eller en ny "Sessan" bara för att man tagit en valp efter dessa individer. Man får en valp med vissa av egenskaperna från dessa individer, men deras utveckling beror också mycket på förare och miljö.

Om vi tittar närmare på vad vi på Grand Lutin strävar efter, så är det lite kortfattat att vi vill ha fram Beauceroner som kan, vill och orkar arbeta koncentrerat, målinriktat och uthålligt, även under pressade situationer. Vi vill vi ha en stor arbetsmotivation och samarbetsvilja i vår "perfekta hund", där grunden består av en socialt självsäker individ med bra arbetslust och goda nerver. Det är många små ingredienser som utgör denna "motor" i en hund och egenskaperna måste stå i balans till varandra, för att vara en stabil grund och styrbart för föraren. Våra mål är kort och gott en hund som ska fungera i alla typer av arbete, så väl som inom familjen, och ha naturlig samarbetsvilja.

Vi tror bestämt på att avel bedrivs med "familjen" i åtanke, d.v.s att kullsnittet ska vara jämnt. Denna tanke bygger ju då på att alla ställer upp och mentaltestar/beskriver och röntgar och sin hund. Tyvärr görs inte detta i den utsträckning vi skulle önska, ute i Europa, vilket gör det svårt, tidskrävande och dyrt att leta lämpliga kandidater. Men vi försöker verkligen göra vårt bästa och har otroligt duktiga valpköpare som ställer upp med att röntga och mentaltesta sina hundar. TACK!!
Vi har tilldelats SKK´s Bruksuppfödarpris, SBK´s Korningsdiplom (2 gånger för kennel + 3 gånger för avelstik), Svenska Beauceronklubbens utmärkelser för god uppfödarstatestik, på vår Z-, Y- och K- kull, samt SKK's BPH uppfödardiplom.

Ni kan se sammanställningen av MH och MT på våra 2 kullar efter vår stamtik, Nickan, på sidan tidigare kullar. Med facit i hand så ser vi vad som är bra och vad som är mindre bra. Nickan har tilldelats SBK´s Korningsdiplom 2 gånger, som avelstik. Det saknas endast 1 poäng för att hon skulle få tilldelas SKK´s Bruksavelspris, enbart baserat på Z-kullens meriter. Tyvärr får inte hennes exporterade valpars meriter inräknas. Vi innehar SKK´s Bruksuppfödarpris.

Vi vill hålla en tät kontakt med våra valpköpare, både för valpen och valpköparens skull men också för vår egen del då det ligger i vårt intresse att följa upp en kull noggrant för att se om vårt avelsarbete blivit som vi tänkt oss. Vi ordnar täta träffar och träningsläger, fixar MH/Korning, och gemensam röntgen i möjligaste mån. Vår kennelstatistik på röntgade & mentalbeskrivna kullar är 100% år 2022 (undantaget 1 valp som gick bort som valp). Vi ser gärna att våra valpar röntgar sina ryggar också, för att veta att allt ser normalt ut innan seriös träning påbörjas.

Tar man sin hund till brukschampion får man en ny valp gratis. Vi sponsrar även flitiga valpköpare inför sitt nästa valpköp hos oss, då vi anser att alla skall belönas för gott arbete, hund som förare.

Vi deklarerar våra kullar till skatteverket.