Unique De La Valle Des Marroniers Kelli du Fond des camps
Presentation av Nickan Kamplek 11 månader
Munkorgsarbete träning Testar bitarbete (IPO) 13 månader 
Rally lydnad F - Tävling  Test d´Caractere, Frankrike, 14 månader
  BPH utfört i Bjuv, 14 månader
 
IPO träning 23 månader NY
R - Kullen Räzor
Anneli går en match mot R-kullen, 7 veckor gamla:-) Räzor debuterar i Rally Lydnad 11 månader gammal
R-kullen får besök, 7 veckor gamla Räzor i bitarbete 15 månader gammal
Razzia, Ramzes, Räzor & Rakelz busar utomhus  
   
   
V-kullen Jazz Du Fond Des Camps
5 veckor gamla 12 veckor gammal, slåss mot en pilatesboll:-)
7 veckor gamla 14 veckor gammal tränar lydnad
  8 månader bitarbete
  Rally lydnad F - Tävling


Giro Grappo
IPO träning 100829 Grappo i bitarbete 14 veckor
  Grappo bitarbete 100328
  Grappo IPO1 1200807 

Yacki
Yacki 9 veckor i bitarbete första gången
Bitarbete med Roland 9 månader gammal
Yaxo
Yaxo i lektagen 10 veckor
IPO träning 2010

Yapp

Yapp 12 veckor
Bitarbete 9 månader gammal
IPO träning 2010
Franska Karaktärsprovet
IPO1 tävling Finland  Ny
Yeff
IPO träning 100829
Ykai
IPO träning 100829

Z-Kullen
4 Z -hundar tränar Rally Lydnad i -13 grader
Zenta

Zniffa

Zpencer
Skyddsträning 2009
Skyddsträning 2010
Tuktar en skottkärra
IPO träning 2012 
 
Zamson
RallyLydnad Tävling 120225
IPO3 2013
Zäpo
Bitarbete Gbg 2008
IPO träning 2010
Rallytävling 2011
Zero
IPO träning 2009
Svenskskydd 2010
Rally Tävling 120225
IPO1 prov 2012


Zink
IPO träning 2010
IPO1

IPO1 Prov 2012
     
Zuper
Kampbus 17 månader gammal
Munkorgsarbete 2009
Bitarbete 2010
Rally lydnad Tävling