Namn HD AD MH Korning Bruks Lydnad Rally Lydnad Utställning Övrigt & hälsa
Azzlan                 Korrekta sporrar
Amazing                 Korrekta sporrar
 

.........................................................................................

D
Grand Lutin Azzlan
HD  AD 

Hälsa:
Storlek:
Övriga utmärkelser:
Filmer:

 
Foton:


 

.........................................................................................

valp
Grand Lutin Amazing
HD   AD    

Hälsa:
Storlek:
Övriga utmärkelser: 
Filmer:

Foton:

.........................................................................................