MH beskrivning för vår V kull. Vox & Vims (gjort i Finland) kommentarer är färgat i rött.

1.a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

               

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

      Vox, Vim

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.  

   Vim

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

      Vox

Följer med villigt., är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

Accepterar hantering.

  Vim

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

         Vox    

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2.a

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

  Vim

Startar snabbt, leker aktivt.

         Vox 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2.b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

    Vox ,  Vim

Griper direkt med hela munnen

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2.c

LEK 1
Gripande & Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

     Vox  ,    Vim     

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

 

3.a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

 Vim

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

   Vox          

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte.

 Vim

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

    Vox           

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3.b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

 Vim

Griper inte, nosar på föremålet.

                    

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

Griper direkt, släpper.

 

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

  Vox 

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.

  Vim

Griper inte, nosar på föremålet.

 

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

          

Griper direkt, släpper.

 

 Vox 

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

                  

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 

  Vox ,  Vim

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a

AVST. LEK
Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

 

   Vox , Vim

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

                 

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

   

 

5.b

AVST. LEK
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

        Vox    Vim

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5.c

AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

  Vim

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

   Vox 

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

 

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

          

5.d

AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse

 
Vim

Leker inte men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

 Vox 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

           

5.e

AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

 Vim

 

Blir aktiv men avbryter

 

        

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

  Vox 

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6.a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

            

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Vim

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

 

  Vox 

6.b

ÖVERRASKNING
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

       Vox   

Visar enstaka hotbeteenden

 Vim

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram
.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

  Vox 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 Vim

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp

           

6.d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

          

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

  Vox 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 Vim

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

             

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

  Vox 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

 Vim

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid  2 eller fler passager.

7.a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stop.

  

  Vox 

Hukar sig och stannar.

 

             

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Vim

 

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7.b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

  Vox    Vim       

7.c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

         

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

    Vox 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 Vim

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

   Vox       Vim     

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8.a

SPÖKEN
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka hotbeteenden.

      Vox        Vim

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

 

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda alt. ett spöke hela sträckan.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

             Vox 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

  Vim

8.c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

    Vox 

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

  

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Vim

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

          

8.d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
 

             

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

 

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Vim

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

 

Går fram till fig. utan hjälp.

 Vox 

8.e

SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
 

 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten

 

Tar själv kontakt med figuranten

     Vox,   Vim

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9.a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

 

  Vim

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

       Vox 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9.b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

  Vim

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

          Vox 

Griper direkt med hela munnen

 

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

 

 

10.

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

      

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter helt oberörd.

 

  Vox ,  Vim

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.